drogę do ciebie

patrzę i zapatrzyć się chcę

w życie koło nas

nie chcę obcych rzeczy

czy głosu

serce słucha

jak sługa

bo kocha patrzy choć nie wie sam

motyle

ptaki drzewa

mówią

z dala

że to przyjaciel

cię czeka