STACJA X – Jezus z szat obnażony

Jezus przyjmuje mękę. Człowiek jest rozsądny a zarazem mądry. Przyjmuje z posłuszeństwem woli swego Ojca w niebie. Podporządkuje ciało i duszę w tą odpowiedzialność za siebie i wszystkich ludzi. Kocha prawdę i staje w niej wobec ludzi .Pokonuje strach wraz miłością która czyni cuda. Pan Jezus obnażony z szat znosi wszelkie przeciwności losu. Jezu naucz mnie odwagi i mądrości , odwagi do wyznania nawet czasem męczącej zarazem gorzkiej prawdy. Naucz mnie takiej wiary, która nigdy nie zdradza .

***

Rozsądek i mądrość idzie w parze
wtedy tego nie było
kochasz nas miłością ogromną
nie zdradzasz

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

***

„Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją!” Iz 1,18

STACJA XI – Jezus przybity do krzyża

Jezus przybity do krzyża i zaczęło się konanie jego. Trudno a można powiedzieć najtrudniej jest dostrzec sens życia. Jesus umiera na desce , na gołym krzyżu , nie w szpitalu , nie na łóżku. Bez przyjaciół, bez lekarza, bez rodziny. Zakochana w Bogu Matka tylko cicho obok niego. Tylko wielka miłość patrzy na to spotkanie w niebie. Najtrudniej dostrzec cierpienie innych a jeszcze bardziej rozumieć. Ból rani prowokuje ,szuka wyjścia z sytuacji. Często słyszymy że dzieje się cud ktoś wyzdrowiał nagle. Zrodziła się nadzieja nowego życia .
Panie Jezu przybity do krzyża, naucz mnie przebaczać tych który nienawidzimy tym którzy są nieprzyjaciółmi i naszymi.
***
Nosimy w sercu miłość
a Ty dźwigasz krzyż
obok ona Matka

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, pomóż przyjąć i dźwigać krzyż cierpienia, które nas dotknie!
***

„Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.” 2Kor 4,16

STACJA XII – Jezus umiera na krzyżu

Jezus umiera twoja śmierć jest dla nas szokiem. Nie znałam cię jeszcze kiedy nie istniałam na tym świecie. Nie znałam ale kochałam. I ty tez kochałeś już mnie i dla mnie umarłeś. Ja to wiem ile razy spoglądam krzyż. Ty Jezu rodzisz nadzieję. A śmierć Judasza przeraża nas rozpaczą ludzką .

Jest jeszcze jedna śmierć, która nas szokuje – to śmierć Judasza. Twoja śmierć, Jezu rodzi nadzieję, śmierć Judasza przeraża rozpaczą. Jezu, ucz nas mądrze przeżywać kryzysy i załamania, ale też  zwyciężać . Panie Jezu umierający na krzyżu, naucz mnie ufności.

***

Szok to nagła śmierć
bliskiej osoby
nadzieja rodzi życie
pocieszania w błogosławieństwie
tego nam trzeba

***

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni!” Mt 5,4

STACJA XIII – Jezus zdjęty z krzyża

Zimne ciało Pana Jezusa. Oddane w ręce Matki Najświętszej. Przebite serce okrutnym czynem. Jesus nie żyje. Wiedział że nie będzie, go za chwil parę. Trudził się wędrował i nauczał. Panie egoizm zabija nasz umysł. Porusza sumienie zbyt wolno. Aby odkryć Boga trzeba być istota sumienia.

Panie Jezu zdjęty z krzyża, naucz mnie radości płynącej z życia.

Panie, naucz nas pokoju innego spojrzenia na śmierć naszą i bliskich, bo przecież to tylko przejście do lepszego życia.

***
Skarb tam serce
wargami wielbią Ciebie
zimne ciało
porusza wszystko
cisza

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

***
„Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.” Łk 12,34

STACJA XIV – Jezus złożony do grobu

Cisza. złożono Jezusa do grobu. Bez pogrzebu. Już koniec wszystko się skończyło. My umieramy i wciąż zmartwychwstajemy na przykładzie zła i dobra. Czasem mamy dosyć tyle razy zdeptano nasze sumienie. Cisza a nasze tchórzostwo powinnyśmy się wstydzić Nasza głupotę zamienić na mądrości Pana .
Dzięki ci za cud mojego życia w sakramentach świętych .Chcę stawać się nowym człowiekiem.
Panie, pozwól nam się Tobą zachwycić i Ciebie naprawdę pokochać!

***
Już wszystko się skończyło
cisza
tchórz stoi pod krzyżem
słyszę słowa
droga
prawda
życie

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

***
„ Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie!” J 14,6
„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje!” J 14,21

ZAKOŃCZENIE

Jezu Twoje słowa mówią nam uwierz twoja modlitwa zostanie wysłuchana .

Ufam Tobie i pomóż mi żyć godnie.

Pięknie tu na ziemi obok tylu istoty ludzkiej.

Jestem z Tobą i idę tą drogą.„ Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Ufam Panie Jezu w miłości Twej.

Jezu, Daj nam siłę, abyśmy potrafili naśladować Ciebie umacniaj nasza wiarę i zaufanie.

Niech to rozważanie pomoże nam na prowadzić lepsze życie.