Niby anioł mocy

Widoki wspaniałe

Zasięg doskonały

Wszystko możliwe

Nawet pokonanie lęku

Idzie z akceptacją

By pokonać czy

Poznać siebie

Zachwyt i strach

W jednym kroku ciekawości